Hlavní stránka / Zahájení školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 2017/2018

proběhne v pondělí 4. 9. 2017 od 13 hodin v sále ZUŠ. Ještě stále máme volná místa pro žáky hudebního i výtvarného oboru.

Čas prázdnin se pomalu naplňuje a my se těšíme na setkání v koncertním sále naší školy, kde obdržíte informace ke vzdělávání v ZUŠ, bude možné si prohlédnout školu a hlavně domlouvat rozvrh hodin s konkrétními učiteli. Věříme, že této příležitosti využijete, obvykle se volné termíny rychle plní.

 

Všem nově přijatým uchazečům byla odeslána zpráva na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nedorazila, informujte nás prosím na e-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Školné bude možné hradit od 1. 9. 2017, splatnost je 15. 9. 2017, po tomto termínu může být místo nabídnuto dalším zájemcům o vzdělávání. Děkujeme za pochopení.

 

Ustanovit rozvrh hodin pro 300 žáků (z toho dvě stovky individuálních rozvrhů) a jejich učitele je velmi náročnou procedurou, snažíme se hledat optimální řešení pro všechny, jak jen to je možné. Vzájemnou domluvou řešíme složité týdenní programy, často i dojíždění žáků ze vzdálenějších míst a naplnění povinností souvisejícíh s výukou v ZUŠ (např. docházka do hodin Hudební nauky či Komorní hry). Jistě chápete, že v tak obrovském množství není možné každého zcela uspokojit. Děkujeme za vstřícnost, se kterou vyjednáváte podrobnosti výuky v dostatečném předstihu.

 

VOLNÁ MÍSTA V ZUŠ

Nabízíme výuku v hudebním a výtvarném oboru.

Informujte se o aktuální nabídce.