Hlavní stránka / Dobrá zpráva - otevíráme školu pro individuální výuku

Dobrá zpráva - otevíráme školu pro individuální výuku

Od pondělí 12. 4. 2021 otevíráme školu pro výuku jeden učitel - jeden žák.

Vážení přátelé, 

 

dlouho očekávaná chvíle je tady a my se konečně můžeme potkat naživo. Věříme, že se situace bude dále zlepšovat a brzy prezenčně rozjedeme také kolektivní předměty. Informace v návaznosti na vládní opatření:

 

V 1. fázi rozvolnění se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v základních uměleckých školách

  • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  • na individuální prezenční výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

 

  • respektujeme přístup každého jednotlivce - proto si prosím domluvte výuku s jednotlivými učiteli
  • skupinová a kolektivní výuka pokračuje distanční formou
  • narozdíl od učitelů nebudou žáci ZUŠ ve škole testováni
  • je zapotřebí dodržovat všechna hygienická opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy, především používat respirátory (ve hře na dechový nástroj se může sundat), dezinfikovat ruce a udržovat minimální odstup 2 m

 

Dále platí:

- zákaz vstupu žáků a osob s příznaky nebo s podezřením na onemocnění

- v prostorách školy se zdržovat co nejméně, při odchodu důkladně umýt ruce a bez prodlení opustit budovu školy

- nevstupovat do budovy školy, není-li to nezbytně nutné

 

 

Děkujeme za vaši podporu a vstřícnost na cestě k normálnímu životu.

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel ZUŠ

tel.: 730 548 339