Přihláška

Věříme, že přivítáte možnost elektronické přihlášky, která je důležitou součástí přijímacího řízení.

Vyplnění přihlášky nezákládá nárok na studium v ZUŠ. To je podmíněno přijetím žáka ke vzdělávání ředitelem školy v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Podmínky přijetí žáka ke studiu v základní umělecké škole naleznete zde.

 

 Pro uchazeče o studium:

Přihláška ke vzdělávání v ZUŠ - prosím klikněte zde

 

 

 Pro stávající žáky ZUŠ Bílovec:

Prohlášení o pokračování studia

Škola má limitovanou kapacitu - stávajícím žákům garantuje pokračování studia, pokud o ně projeví zájem a vyjádří jej tímto prohlášením. Tento formulář zároveň slouží k aktualizaci osobních údajů, školou zpracovávaných v souladu s platnou legislativou včetně GDPR. Tento formulář byl odeslán na adresy zákonných zástupců žáků uvedené ve školní matrice.