Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Hra na housle


Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy, mají již od konce 16. století. Je to především nástroj melodický s velmi širokým uplatněním ve všech oblastech a žánrech. Hra na housle rozvíjí u dětí všechny stránky hudebních dovedností, obohacuje citové vnímání a prohlubuje estetické cítění. Pomáhá při rozvoji intelektu a při upevňování vlastností jako trpělivost, pohotovost, přemýšlivost, sebereflexe, odpovědnost atd. Hře na housle se mohou věnovat děti již od předškolního věku.


Vyučující: Lenka Žídková

je absolventkou konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, ze třídy prof. Jiřího Bránky. Na celý úvazek v ZUŠ Bílovec působí od roku 1997. Houslová třída se po návratech z mateřských dovolených pomalu rozrůstá a zvyšuje se úroveň výkonů žáků.

Úspěchy:

Mezi první úspěchy patří umístění Evy Širůčkové na 2. místě v okresních kolech houslové soutěže v letech 2005 a 2008.