Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Přijímací řízení

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči od 5 let, kteří při uměleckém průzkumu prokáží předpoklady ke vzdělávání.

Děti od 7 let jsou přijímány do základního studia po úspěšném vykonání talentové zkoušky. Termín zkoušek škola zveřejní alespoň dva týdny před jejich konáním. V případě potřeby může škola vyhlásit další kolo zkoušek.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v ZUŠ je kromě absolvování uměleckého průzkumu před komisí složenou z pedagogických pracovníků školy také vyplněná elektronická přihláška ve stanoveném termínu v systému iZUŠ (zde). Dalšími rozhodujícími kritérii mohou být dřívější projevený zájem deklarovaný vyplněnou přihláškou, pokračování v základním uměleckém vzdělávání (např. při přestěhování žáka) a dřívější termín zkoušek.

 

Kritéria a způsob hodnocení předpokladů a talentové zkoušky - umělecký průzkum:

HUDEBNÍ OBOR

Při hudebním průzkumu uchazeč zazpívá dvě libovolné písně, intonuje podle předehraných tónů a zvukem zopakuje rytmickou figuru formou ozvěny (zatleská, vyťuká, zazpívá apod.)

A+      Předvedený výkon žáka vykazuje znaky mimořádného talentu.

A        Pohotově reaguje a plní zadané úkoly (zpěv jedné nebo dvou písní, intonace, rytmické ozvěny)

B        S pomocí zkoušejícího s malými nepřesnostmi plní zadané úkoly (zpěv písně, intonace, rytmické ozvěny)

C        Není schopen ani s pomocí zkoušejícího splnit zadané úkoly (stydí se zpívat; nedokáže zopakovat zahraný, či zazpívaný tón; nedokáže vytvořit rytmické ozvěny)

 

VÝTVARNÝ OBOR

Uchazeč při výtvarném průzkumu předloží vlastní domácí práce a v určeném čase (obvykle 30 - 45 minut) vytvoří výtvarné dílo libovolnou nebo určenou technikou na zadané nebo volné téma.

A+     Předložené práce a výtvarná činnost žáka v určeném čase vykazují znaky mimořádného talentu.

A       Předložené práce a výtvarná činnost žáka v určeném čase odpovídá standardní úrovni žáka výtvarného oboru v daném věku nebo ročníku. Dítě dokáže sdělit své poznatky, je pracovité a reaguje na podněty učitele. Domácí práce vypovídají o výrazném zájmu ve výtvarných činnostech.

B        Předložené práce nebo výtvarná činnost žáka v určeném čase odpovídá slabší úrovni žáka výtvarného oboru v daném věku nebo ročníku i s přihlédnutím k momentálním dispozicím. Dítě obtížněji sděluje své poznatky a reaguje na podněty učitele.

C        Předložené práce nebo výtvarná činnost žáka v určeném čase nedosahují standardní úrovně žáků výtvarného oboru ZUŠ s přihlédnutím k věku nebo dispozicím dítěte, slabě reaguje na podněty učitele. Domácí práce vypovídají o méně výrazném zájmu ve výtvarných činnostech nebo obsahují znaky zažitých schémat a kopírování předloh.