Jana Bednářová
učitelka hry na klavír
737 543 916
Pavel Rybka
učitel hry na klavír
603 744 323
Lucie Mužíková
Učitelka hry na klavír
608 112 399
Tereza Kavecká
učitelka zpěvu a hry na klavír
777 903 315
Anežka Gebauerová
učitelka hry na akordeon, klavír
721 859 150
Miroslava Halatová
učitelka hry na akordeon
Zdeněk Drholecký
učitel hry na klarinet a saxofon
723 556 749
Gabriela Dreslerová
učitelka přípravné hudební výchovy
731 741 567
Ondřej Vaníček
učitel hry na flétnu
602 252 187
Ladislav Mariaš
učitel hry na žesťové nástroje
725 044 956
Karel Fírek
učitel hry na kytaru, bicí
605 706 565
Martin Vitásek
učitel hry na kytaru
777 079 621
Lenka Žídková
učitelka hry na housle
Alexandr Vovk
učitel
737 761 339
Jiří Slovík
učitel hudební nauky, sbormistr
724 243 428
Ondřej Langr
ředitel, učitel výtvarného oboru
730 548 339
Cecílie Černochová
učitelka výtvarného oboru
605 236 923
Blanka Zwingerová
finanční referentka
607 257 481
Marcela Haningerová
domovnice, uklízečka
737 913 548
Aktuálně

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2022/2023 - KE STAŽENÍ ZDE

 

   Základní umělecká škola v Bílovci je subjektem významně ovlivňujícím kulturní a uměleckou úroveň města a okolí. Kromě vzdělávání v uměleckých oborech organizuje ročně několik desítek kulturních akcí, které mohou být považovány za nehmotné bohatství jeho občanů. Přitom působení na žáka nekončí u něj samotného. Dítě bezesporu na ZUŠce osobnostně roste, kultivuje své vidění světa tvůrčí činností a v místě prostoupeném uměním. Stává se citlivějším člověkem a působí dále do rodiny a na své vrstevníky.

    Ve městě je vliv zdejší umělecké školy na řadu školních i mimoškolních aktivit patrný i tehdy, když je neorganizuje. Tím se podtrhuje její sjednocující a všeprostupující charakter - jejími žáky jsou děti ze všech druhů a úrovní škol, své schopnosti a dovednosti pak uplatňují doslova všude, kam přijdou.

   Dobrou školu nedělají výsledky v soutěžích. Hlavní potenciál školy je ukrytý v samotných pedagogických pracovnících, a to je oblast, kde hledání cest k udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb nikdy nekončí.

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2021/2022 - KE STAŽENÍ ZDE