Jana Bednářová
učitelka hry na klavír
737 543 916
Mgr. et Bc. Cecílie Černochová
učitelka výtvarného oboru
605 236 923
Mgr. Zdeněk Drholecký
učitel hry na klarinet a saxofon
723 556 749
Karel Fírek
učitel hry na kytaru, bicí
605 706 565
Anežka Gebauerová
učitelka hry na akordeon, klavír
721 859 150
Miroslava Halatová
učitelka hry na akordeon
Blanka Hrubá
učitelka hry naklavír
Tereza Kavecká
učitelka zpěvu a hry na klavír
777 903 315
Pavel Klos
učitel hry na klavír
731 653 429
Ilona Knýbelová
učitelka hry na flétny
Magdalena Kreis
učitelka hry na klavír
604 387 299
Mgr. Ondřej Langr
ředitel, učitel výtvarného oboru
730 548 339
Ladislav Mariaš
učitel hry na žesťové nástroje
725 044 956
MgA. Lenka Švorcová
učitelka sólového zpěvu
731 706 932
Lenka Žídková
učitelka hry na housle
Blanka Zwingerová
finanční referentka
556 413 500
Marcela Haningerová
domovnice, uklízečka
737 913 548
učitel
Aktuálně

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2017/2018 - KE STAŽENÍ ZDE

 

   Základní umělecká škola v Bílovci je subjektem významně ovlivňujícím kulturní a uměleckou úroveň města a okolí. Kromě vzdělávání v uměleckých oborech organizuje ročně několik desítek kulturních akcí, které mohou být považovány za nehmotné bohatství jeho občanů. Přitom působení na žáka nekončí u něj samotného. Dítě bezesporu na ZUŠce osobnostně roste, kultivuje své vidění světa tvůrčí činností a v místě prostoupeném uměním. Stává se citlivějším člověkem a působí dále do rodiny a na své vrstevníky.

    Ve městě je vliv zdejší umělecké školy na řadu školních i mimoškolních aktivit patrný i tehdy, když je neorganizuje. Tím se podtrhuje její sjednocující a všeprostupující charakter - jejími žáky jsou děti ze všech druhů a úrovní škol, své schopnosti a dovednosti pak uplatňují doslova všude, kam přijdou.

   Dobrou školu nedělají výsledky v soutěžích. Hlavní potenciál školy je ukrytý v samotných pedagogických pracovnících, a to je oblast, kde hledání cest k udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb nikdy nekončí.