Jana Bednářová
učitelka hry na klavír
737 543 916
MgA. Lenka Švorcová
učitelka sólového zpěvu
731 706 932
Mgr. Zdeněk Drholecký
učitel hry na klarinet a saxofon
723 556 749
Miroslava Halatová
učitelka hry na akordeon
Jaromír Hub
učitel hry na klavír
775 526 037
Magdalena Kreis
učitelka hry na klavír
604 387 299
Karel Fírek
učitel hry na kytaru, bicí
605 706 565
Pavel Klos
učitel hry na klavír
731 653 429
Ilona Knýbelová
učitelka hry na flétny
Mgr. Ondřej Langr
ředitel, učitel výtvarného oboru
730 548 339
Mgr. et Bc. Cecílie Černochová
učitelka výtvarného oboru
605 236 923
Ladislav Mariaš
učitel hry na žesťové nástroje
725 044 956
Anežka Gebauerová
učitelka hry na akordeon, klavír
721 859 150
Lenka Žídková
učitelka hry na housle
Alena Kuchařová
finanční referentka
556 413 500
Marcela Haningerová
domovnice, uklízečka
737 913 548
Aktuálně

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2014/2015 - KE STAŽENÍ ZDE

 

   Základní umělecká škola v Bílovci je subjektem významně ovlivňujícím kulturní a uměleckou úroveň města a okolí. Kromě vzdělávání v uměleckých oborech organizuje ročně několik desítek kulturních akcí, které mohou být považovány za nehmotné bohatství jeho občanů. Přitom působení na žáka nekončí u něj samotného. Dítě bezesporu na ZUŠce osobnostně roste, kultivuje své vidění světa tvůrčí činností a v místě prostoupeném uměním. Stává se citlivějším člověkem a působí dále do rodiny a na své vrstevníky.

    Ve městě je vliv zdejší umělecké školy na řadu školních i mimoškolních aktivit patrný i tehdy, když je neorganizuje. Tím se podtrhuje její sjednocující a všeprostupující charakter - jejími žáky jsou děti ze všech druhů a úrovní škol, své schopnosti a dovednosti pak uplatňují doslova všude, kam přijdou.

   Škola nedávno otevřela nová studijní zaměření - sólový zpěv, hra na baskytaru a kontrabas. Vznikl pěvecký sbor, který po několika měsících práce přinesl zážitek s nevídanou atmosférou při uvedení dětské operky Šípková Růženka na nádvoří bíloveckého zámku (dojemný byl dopis autora Zdeňka Svěráka v odpovědi na osobní pozvánku jednoho z žáků). Podobné aktivity, se zapojením bíloveckých škol a dalších organizací, jsou příležitostí ukazát (nejen) dětem, jak prospěšná je vzájemnost a spolupráce.

   Škola řeší své prostorové podmínky a po výpovědi z městských prostor na ulici 17. Litopadu, kde ZUŠ krátce působila na své pobočce, usiluje o možnost využívat bývalou knihovnu pro nový ateliér výtvarného oboru.

   V roce 2015 se podařilo v rámci krajského projektu získat 300 000 Kč na moderní a současným potřebám vyhovující technické a nástrojové vybavení. Byl zaveden školní informační systém, který převedl veškerou povinnou pedagogickou dokumentaci učitelů do elektronické podoby.

   Dobrou školu nedělají výsledky v soutěžích. Přesto i letošní úspěch žáků v krajských soutěžích a zisk 2. místa Štěpána Vojtíška v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje v Liberci přinesl mimořádnou radost. Hlavní potenciál školy je ukrytý v samotných pedagogických pracovnících, a to je oblast, kde hledání cest k udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb nikdy nekončí.

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2013/2014 - KE STAŽENÍ ZDE

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 - KE STAŽENÍ ZDE