Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Informace o škole

Základní umělecká škola v Bílovci poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. V posledních letech převyšuje poptávka zájemců možnosti školy, které jsou limitovány kapacitou 300 žáků. Hudební obor zaujímá přes dvě třetiny z tohoto počtu žáků.

 

Škola přímo navazuje na bohatou historii Městského hudebního ústavu a Lidové školy umění, v roce 2014 oslavila pětašedesát let své existence. Po celá desetiletí plní roli umělecké vzdělávací organizace s velmi dobrými výsledky na domácích i zahraničních přehlídkách a soutěžích a kvalitně reprezentuje české umělecké školství a město Bílovec. V poslední dekádě zaznamenala a vydala řadu hudebních nahrávek a prezentovala svoji činnost ve veřejnoprávních médiích.

 

 

Pedagogický sbor je odborně kvalifikovaný, genderově vyvážený, ochotný dále se vzdělávat a osobnostně růst, přístupný k žákům, rodičům i odborné veřejnosti. Spolupracuje v řadě činností s dalšími institucemi nebo subjekty a mezi sebou navzájem. Je řízen v duchu otevřené a oboustranné komunikace, kde každý má právo svobodně promluvit, hájit svůj názor a spoluvytvářet sdílená pravidla.

 

Škola dlouhodobě přijímá reprezentativní funkci ve spolupráci s městem Bílovec a komisemi zastupitelstva, každoročně pořádá akce v Sanatoriu Hýlov (Lázně Klimkovice), vystupuje v Klubu seniorů a farním kostele sv. Mikuláše. Vyhledávané jsou pravidelné akce na zámku Bílovec – zámecké slavnosti, tématické prohlídky zámku, výstavy apod. Příležitosti k mezinárodní spolupráci škola vyhledává, cesty učitelů a žáků do zahraničí mají charakter účasti na soutěžích a přehlídkách.

 

Svoji činnost provozuje v historické budově bývalého pivovarského hostince v městské památkové zóně, kde se rovněž nachází další místo poskytovaného vzdělávání. Leží nedaleko hlavního náměstí a je velmi dobře dostupná. I přes rozsáhlou rekonstrukci v devadesátých letech si ponechává charakter nevelké školy s komorní atmosférou. Přesto disponuje sálem pro cca 60 posluchačů se dvěma koncertními křídly nebo uměleckou dílnou výtvarného oboru s hrnčířským kruhem, keramickou pecí a dataprojekcí. Hudební obor je vybaven kvalitními a dobře udržovanými nástroji, většinu z nich si začínající žáci mohou zapůjčit. K dispozici je několik počítačů s připojením k internetu a Wi-Fi, součástí učebny kolektivní výuky je i bohatá mediotéka.

 

 

V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, akordeon, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, žesťové nástroje a kytaru. Od školního roku 2014/2015 nově nabízíme výuku hry na basovou kytaru, kontrabas a sólový zpěv. Dále vyučujeme Přípravnou hudební výchovu (pro 6-ti leté děti), Hudební nauku (1. - 5. ročník) a Kolektivní hru. Ve škole pracuje několik hudebních souborů reprezentující školu a město, a to úspěchy v soutěžích nebo koncertními produkcemi. Škola pořádá kulturní a společenské akce pro děti a širokou veřejnost.

 

Výtvarný obor nabízí výuku kresby, malby, grafiky, keramiky, prostorové, objektové a další tvorby a výrobu loutek, se kterými hraje loutková divadla

 

Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, statutárním orgánem je ředitel jmenovaný Radou kraje. 

 

Stížnosti a jejich vyřizování

Případné stížnosti přijímá ředitel (v jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověřený zaměstnanec) v úřední době pro veřejnost, a to ústně, písemně nebo e-mailem. Stížnost se vyřizuje ve lhůtě deseti dnů ode dne podání. Pokud nelze stížnost vyřídit v této lhůtě, lze prodloužit lhůtu k vyřízení na 30 dnů s tím, že stěžovatel musí být do 5 dnů informován o prodloužení lhůty s uvedením důvodů.