Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 410 324

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 556 413 500

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

 

Základní umělecká škola v Bílovci se účastní těchto projektů:

 

 

Název projektu: Šablony II - ZUŠ Bílovec

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011792

Doba trvání: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020

 

Pedagogové ZUŠ Bílovec čerpají benefity v rámci personální podpory koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací; osobnostně sociálního a profesního rozvoje - vzdělávání učitelů: výuka cizího jazyka, osobnostně sociální rozvoj (DVPP, mentoring, atd.), tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky; aktivit rozvíjejících ICT - zapojení ICT technika do výuky, využití ICT ve vzdělávání (práce s iPady ve výtvarném i hudebním oboru) a komunitně osvětových setkání

 

 

 

 

 

Název projektu: Dobrovolnictví ve veřejné správě

registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/005458

Doba trvání: od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2019

 

Cílem projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě je podpořit rozvoj dobrovolnických
programů pro zaměstnance veřejné správy. Projekt pomáhá zapojeným subjektům veřejné
správy v rozvoji a organizaci dobrovolnických aktivit, které nastavuje na míru potřebám
zaměstnanců a dané komunity.
Projekt připraví a ověří systém dobrovolnických programů v rámci veřejné správy jako
inovačního nástroje informálního učení zaměstnanců, který zvyšuje efektivitu zapojené
organizace, blahodárně působní na organizační kulturu a podporuje vzájemnou spolupráci
zapojených partnerů.

 

 

 

 

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Doba trvání: od 2015 do 2020

  

Cílem projektu je modernizace výuky a zlepšení podmínek pro výuku ve vybraných základních uměleckých školách zřízených Moravskoslezským krajem. Prostřednictvím realizace projektu budou modernizovány podmínky pro výuku v základních uměleckých školách a budou lépe zohledněny požadavky na výuku v uměleckých oborech s důrazem na zachování jeho kvality a reflektování trendů a požadavků a potřeb škol zejména v oboru hudebním a výtvarném. Dále bude umožněno uplatnit některé nové formy poskytování vzdělávání a tím zvýšit jeho atraktivitu. Výstupem projektu je vybavení ZUŠ hudebními nástroji, moderní technikou a dalšími pomůckami potřebnými pro výuku v uměleckých oborech.

Naší škole projekt přináší vybavení v podobě dvou interaktivních dataprojektorů s moderními tabulemi (pro výuku Hudební nauky a výtvarného oboru), dechové nástroje pro začínající klarinetisty, špičkový digitální harmonizér a klávesové kombo, bezdrátové mikrofony a videokameru.