Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Úplata za vzdělávání (školné)

stanovená na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

 

 

HUDEBNÍ OBOR     individuální výuka     1 800 Kč / pololetí  
    skupinová výuka   1 500 Kč / pololetí  
           
VÝTVARNÝ OBOR   kolektivní výuka   1 700 Kč / pololetí  

 

 

Školné za stanovené období je splatné do 15. září (za I. pololetí) a do 15. února (za II. pololetí).

Při neuhrazení školného v řádném termínu může žák přestat být žákem školy, pokud jeho zákonný zástupce nebo zletilý žák nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Věděli jste, že tato úplata je pouze zlomkem nákladů na vzdělávání žáka v ZUŠ?

Samotné školné činí asi jednu šestinu...

V letošním školním roce jsme byli vzhledem k dramatickému nárůstu cen energií nuceni zdražit školné o 300 Kč/pololetí. Stalo se tak poprvé za 15 let. Děkujeme za pochopení.