Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Přípravné studium

Přípravné studium je branou do základní umělecké školy. Jedná se o mimořádně citlivé období, ve

kterém se často rozhoduje o volbě uměleckého oboru, budoucím zaměření žáka a druhu

hudebního nástroje. Proto mu věnujeme zvýšenou péči a jsme empatickými „vrátnými“ do světa

umění. V hudebním oboru získávají děti základní znalosti a dovednosti, které využijí ke hře na

zvolený hudební nástroj. Seznamují se základními hudebními pojmy, rozvíjí se jejich rytmické,

melodické, harmonické a dynamické cítění.

Přípravné studium před vzděláváním v základním studiu I. stupně je určeno žákům od 5 let

(studium trvá jeden nebo dva roky).