Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Historie školy

Dle záznamů v kronikách, byla škola založena 1. 9. 1949,  jako Městský hudební ústav.V prvních letech navštěvovalo školu asi 60 žáků, v letech 1955/56 přibližně 106 žáků a v r. 1962/63 již 200 žáků. V rámci reorganizace hudebního školství, byla škola 1. 9. 1961 přejmenována na Lidovou školu umění. Od  1. 6. 1990 nese název Základní umělecká škola. Od  1. 1. 1995  je právním subjektem.

 

Ředitelé

1. 1. 2012

 -

dosud

        Mgr. Ondřej Langr  

1. 9. 1988

31. 12. 2011

        Jaromír Hub  

1. 8. 1965

31. 8. 1988

        Jaroslav Kula  

1. 1. 1965

31. 7. 1965

        Miloš Macan  

1. 9. 1955

31. 12. 1964

        Alois Číž

rodák a varhaník z Velehradu

1. 9. 1952

31. 8. 1955

        Karel Vavřina

vídeňský rodák, houslista

1. 9. 1949

-

31. 8. 1952

        Alois Číž

 

 

V r. 1949 se zpočátku, vyučovalo v budově Gymnázia a později v nevyhovujících podmínkách  budovy, sousedící s Radnicí na Rudém, dnes Slezském náměstí.
Do r.1966/67 se vyučoval pouze obor hudební, a to hra na klavír, housle  a akordeon. V r. 1966/67 byl zřízen obor taneční s 50 žákyněmi, vyučován až do r. 1975 a krátce obor literárně dramatický asi se 17 žáky, ale již v r. 1968/69 se o tomto literárním oboru kronika dále nezmiňuje. Taneční obor byl obnoven ještě v letech 1990-95, avšak pro jeho výuku nebyly ve škole vhodné prostorové podmínky a nebylo snadné získávat učitele s touto specializací pro jednodenní externí výuku. V r. 1967 se začala pro LŠU připravovat samostatná budova v prostorách dosavadního hostince na Pivovarské ulici. 


Na toto místo, kde sídlí škola dodnes, byla výuka přemístěna asi v r. 1968.
Stavba byla pouze přízemní, ale každý vyučující již měl svou třídu a zbylo místo také pro učebnu kolektivních předmětů i malý koncertní sál.
V r. 1969/70 byl zaveden malý obor výtvarný, který se vyučoval pouze ve dvou skupinách asi 30 žáků po 2 vyučovacích hodinách.
Nástrojová výuka byla dále od r. 1969/70 obohacena o výuku nástrojů dechových.
V r. 1971 se stal externí vyučující p. Ilja Banar jedním z iniciátorů vzniku a zároveň dirigentem nového žákovského dechového orchestru. Tento Dechový orchestr mladých měl v té době dostatečnou podporu města a z malého souborku se rychle rozrůstal o další žáky.
Repertoár byl stále pestřejší a o orchestr, který byl jedním z prvních žákovských dechových orchestrů v okrese Nový Jičín, byl stále větší zájem nejen ve městě, ale též v blízkém okolí. V r. 1978 byl tento soubor ve zúženém počtu deseti žáků, vybrán jako reprezentativní orchestr okresu pro zájezd na Kubu při pořádání XI. festivalu mládeže.
Zviditelnění školy většinou vždy tvořily a tvoří především soubory nebo orchestry, a tak i v tomto případě byla LŠU Bílovec řadu let reprezentována tímto dechovým orchestrem, který navíc v letech 1984/85 navázal družbu s dechovým orchestrem mladých v německém Grafenhainu blízko Eisenachu v tehdejší NDR. Tyto orchestry se následně až do r. 1995 vzájemně setkávaly při výměnných návštěvách a hudebních přehlídkách dechových orchestrů v obou městech a zemích.
Nové změny po roce 1989 poznamenaly orchestr otevírajícími se možnostmi jiných vlastních osobních realizací, volnými možnostmi individuálního cestování a tímto následně opadáním zájmu o hru na nástroje, hlavně dechové a smyčcové, což se projevovalo nejen v celé naší republice, ale stejně tak v i našem družebním orchestru. Postupný úbytek žáků dechového oddělení ukončil v r. 1999 činnost stále menšího žákovského dechového orchestru, ale to již se rodil nový skvělý i atraktivní reprezentant školy, orchestr jazzový.
V počtu pouhých 7 hráčů, včetně klávesisty a zároveň vedoucího, vynikajícího profesionálního jazzového muzikanta a našeho nového vyučujícího, pana Pavla Klose, začal s jeho vlastními skladbami nebo aranžmá postupně hrát od r. 1996 výbornou swingovou hudbu, která zaujala a přitáhla zpět také některé žáky končícího dechového orchestru.
Nový jazzový orchestr se stal souborem, který začal školu opět výrazně zviditelňovat.

 

Nedávná minulost a současnost školy 

V r. 1996 byla budova ZUŠ od dubna do prosince velmi rychle celá zrekonstruována, přestavěna a zvýšena o l poschodí. Vznikly nové učebny, nový ateliér výtvarného oboru i větší koncertní sál, což přispělo ke zvýšení počtu žáků a učitelů.
Tímto škola začala psát svou novou historii. Počet žáků vzrostl postupně na průměrných 295, z toho 205 v oboru hudebním a 90 v oboru výtvarném.
Kromě jazzového orchestru se rozšířil soubor akordeonový a vznikl akordeonový kvartet, např. s umístěním na 3. místě v národním kole soutěží ZUŠ v r. 2005, a který následně zvítězil v květnu 2008 v národním kole soutěží ZUŠ v Teplicích v Čechách.
Od r. 1997 dále vznikaly keyboardové souboy 3 – 4 keyboardů, které se staly několikrát  vítězy soutěžní přehlídky „Konfrontace“ v Karviné a z nich jeden soubor „HVĚZDIČKY“ navíc vítězem mezinárodní soutěže Talent AWARDS v r. 2010.
Od r. 2002 vznikal postupně asi 14-ti členný taneční orchestr, vítěz krajského kola soutěží ZUŠ v r. 2010, dále soubor bicích nástrojů, flétnový soubor a kvartet zobcových fléten,  soubor žesťových nástrojů, i jiná menší komorní seskupení. 

Výtvarný obor začal pracovat v nových prostorách novými technikami, byl vybaven vypalovací pecí, hrnčířským kruhem, grafickým lisem a dalšími pomůckami, v r. 2010 také projektorem a technikou s přístupem k internetu.
Chloubou výtvarného tohoto oboru je také vlastní výroba loutek, se kterými žáci hrají s velmi příznivým ohlasem loutková představení pro školky, školy i veřejnost.

Dále můžeme např. uvést, že naši žáci natáčeli v září 2005 s redaktorkou Renátou Spisarovou  pro rozhlasový pořad Čs. rozhlasu Ostrava o našem keyboardovém souboru. Žáci tohoto souboru a také jazzového orchestru vystupovali  v září a červnu 2006 živě v Čs. televizi na ČT l v pořadu „Dobré ráno“, hráli v zahraničí, např. jazzový orchestr v červnu 2006 v Itálii u příležitosti Evropského dne hudby,  kde 4 dny velmi úspěšně koncertoval v oblasti Cesenatica u Rimini.
V r. 2002 jsme natočili v Českém rozhlase Ostrava profilové a populární CD, v r. 2003 další jazzové a swingové CD našeho jazzového orchestru a v r. 2005, s  křestem v  r. 2006 jsme natočili a vydali  profilové DVD naší školy.
V  květnu 2009 natočili žáci opět ve studiu Českého rozhlasu Ostrava CD Tanečního orchestru, které bylo vydáno a pokřtěno koncertem v únoru 2010.
V listopadu 2009 jsme vydali další profilové DVD jako záznam z koncertu k 60. výročí založení školy. V r. 2009/2010 bylo také natočeno prezentační CD malého pěveckého sborečku „Zpívající klavíristi“
Můžeme říci, že škola prožívá v  posledních  letech mimo minulou úspěšnost žákovského dechového orchestru v osmdesátých letech, své nejproduktivnější, nejhodnotnější i nejvýkonnější období v historii školy.

 

 

60 let výročí ZUŠ Bílovec