Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Výtvarný obor

 

Výtvarný obor nabízí různorodé výtvarné aktivity, obohacuje smyslový a citový život a v neposlední řadě umožňuje uvolnění případného napětí. Kolektivní výuka přispívá k prohloubení sociálních vztahů. Vyučovací předměty jsou souhrnnými celky, které v sobě nesou pestrou škálu výtvarných technik, přístupů a forem od klasických (kresba, malba, grafika, keramika, sochařství), přes oborově vyhraněné (scénografie, loutkářství, grafický design, divadlo, textilní tvorba) až po novodobé a současné tendence (objektová a akční tvorba, land-art, konceptuální přístup, využití multimédií, galerijní animace aj.)

 

Cílem výuky nebývá nutně hmatatelný výrobek, ale spíše prožitek procesu přípravy, hledání cest k vlastnímu vyjádření, samotné tvorby a společné reflexe díla individuální nebo kolektivní povahy. Mimo vlastní výtvarné činnosti jsou svébytnými složkami motivační vstup, rozhovor s učitelem nebo vzájemná diskuze, čas a prostor, hodnocení a poznání obohacující každodenní život.

 

Součástí studia je pěstování řemeslné zručnosti, pracovních návyků, zvládání technik, zacházení s materiály a pomůckami a hledání nových způsobů použití a vzájemné kombinace nabytých dovedností ve prospěch originálního pojetí. Výslednicí pak může být žák ovládající výtvarný jazyk a samostatně hledající obsahy osobně důležitých témat.

 

Škola může zájemce o další umělecké nebo pedagogické studium intenzivně připravovat k talentovým zkouškám a odkrývat potenciál v maximální dosažitelné míře v závislosti na odhodlání a pracovitosti žáka.

 

 

ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU

 

DEN

ČAS

SKUPINA 

VYUČUJÍCÍ

PONDĚLÍ
14.00 - 16.25
VO - PO1
mladší žáci
Cecílie Černochová
16.30 - 18.45
VO - PO2
 
ÚTERÝ
14.00 - 16.25
VO - ÚT1
mladší žáci
16.30 - 18.45
VO - ÚT2
 
STŘEDA
14.00 - 16.25
VO - ST1
 
Ondřej Langr
16.30 - 18.45
VO - ST2
 
ČTVRTEK
14.00 - 16.25
VO - ČT
 
Cecílie Černochová