Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Aktuálně

Moravskoslezský kraj - Oficiální stránky našeho zřizovatele

Město Bílovec

Česká školní inspekce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

MÚZA - Sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje

Asociace základních uměleckých škol ČR

Unie Czesha

European Music School Union

Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR - Poradní sbor MŠMT ČR

 

Metodický portál RVP - inspirace a zkušenosti učitelů

KVIC - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

NIDV - Národní institut pro další vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

EDUin - Vzdělávání je i naše věc

Cesta ke kvalitě - autoevaluace

Orbis Scholae - časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání

Kvalita nebo kvantita?

Nadání... brána k úspěchu - mimořádně nadané děti

Česká škola - informační a diskuzní portál

 

AUTISMUS - Porucha autistického spektra (PAS)

- Informační leták

- Klíč pro komunikaci s osobou s autismem

- Desatero komunikace s pacienty s PAS

- Průkaz osoby s PAS 

 

ADHD

Audiozáznam z konference k ADHD, 10/2016 Praha

 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ:

Školní preventivní strategie - standardy primární prevence

Prevence rizikového chování

Diskriminace do školy nepatří!

Tady se nedotýkej - podpora k diskuzi o tématu sexuálního zneužívání

S barvou ven - coming out, LGBT

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany a rizikového chování

 

WELLBEING:

Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu

 

DÁLE DOPORUČUJEME:

Swingové Vánoce

Beskydský jazzmaraton

My Street Films - Tvoje ulice, Tvůj film

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

- Hudební obor

- Výtvarný obor

- Pro učitele

 

NADACE

Depositum Bonum