Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (dále jen “ZUŠ Bílovec”), se sídlem Pivovarská 124, 743 01 Bílovec, IČO: 62330276, jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje ZUŠ Bílovec zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud ZUŠ Bílovec zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZUŠ Bílovec informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ Bílovec;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Bílovec jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Bílovec, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Bílovec;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Bílovec;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči ZUŠ Bílovec uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 • Jobman, s. r. o. se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha, IČO : 27177726
 • doručovací/komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
 • E-mail: dpo@dpohotline.cz, Telefon: 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz