Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Pronájem hudebního nástroje


Rádi vám zapůjčíme hudební nástroj.

Zapůjčitel je povinen o nástroj pečovat, aby nevznikla škoda, nebude jej zapůjčovat třetí osobě a používat k jiným účelům, než ke kterému mu byl zapůjčen, provádět na nástroji žádné úpravy a vrátí nástroj ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení v časovém úseku vymezeném dobou zapůjčení. Dojde-li přesto k poškození nebo nadměrnému opotřebení nebo zneužití nástroje třetí osobou, odpovídá zapůjčitel za vzniklou škodu. Případnou opravu nástroje zajišťuje škola na náklady zapůjčitele. Při ztrátě nástroje dohodne škola se zapůjčitelem písemnou formou náhradu škody uhrazením pořizovací ceny nástroje, pokud se s ředitelem školy nedohodne jinak.

Zapůjčitel se zavazuje, že zapůjčený hudební nástroj vydá škole i před uplynutm doby, na níž byl zapůjčen, jestliže bude s nástrojem nesprávně zacházeno nebo jestliže o vrácení nástroje škola požádá.