Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 410 324

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Alena Kuchařová

finanční referentka

Telefon: +420 556 413 500

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

GDPR - Informace

o ochraně osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2014/2015 - KE STAŽENÍ ZDE

 

   Základní umělecká škola v Bílovci je subjektem významně ovlivňujícím kulturní a uměleckou úroveň města a okolí. Kromě vzdělávání v uměleckých oborech organizuje ročně několik desítek kulturních akcí, které mohou být považovány za nehmotné bohatství jeho občanů. Přitom působení na žáka nekončí u něj samotného. Dítě bezesporu na ZUŠce osobnostně roste, kultivuje své vidění světa tvůrčí činností a v místě prostoupeném uměním. Stává se citlivějším člověkem a působí dále do rodiny a na své vrstevníky.

    Ve městě je vliv zdejší umělecké školy na řadu školních i mimoškolních aktivit patrný i tehdy, když je neorganizuje. Tím se podtrhuje její sjednocující a všeprostupující charakter - jejími žáky jsou děti ze všech druhů a úrovní škol, své schopnosti a dovednosti pak uplatňují doslova všude, kam přijdou.

   Škola nedávno otevřela nová studijní zaměření - sólový zpěv, hra na baskytaru a kontrabas. Vznikl pěvecký sbor, který po několika měsících práce přinesl zážitek s nevídanou atmosférou při uvedení dětské operky Šípková Růženka na nádvoří bíloveckého zámku (dojemný byl dopis autora Zdeňka Svěráka v odpovědi na osobní pozvánku jednoho z žáků). Podobné aktivity, se zapojením bíloveckých škol a dalších organizací, jsou příležitostí ukazát (nejen) dětem, jak prospěšná je vzájemnost a spolupráce.

   Škola řeší své prostorové podmínky a po výpovědi z městských prostor na ulici 17. Litopadu, kde ZUŠ krátce působila na své pobočce, usiluje o možnost využívat bývalou knihovnu pro nový ateliér výtvarného oboru.

   V roce 2015 se podařilo v rámci krajského projektu získat 300 000 Kč na moderní a současným potřebám vyhovující technické a nástrojové vybavení. Byl zaveden školní informační systém, který převedl veškerou povinnou pedagogickou dokumentaci učitelů do elektronické podoby.

   Dobrou školu nedělají výsledky v soutěžích. Přesto i letošní úspěch žáků v krajských soutěžích a zisk 2. místa Štěpána Vojtíška v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje v Liberci přinesl mimořádnou radost. Hlavní potenciál školy je ukrytý v samotných pedagogických pracovnících, a to je oblast, kde hledání cest k udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb nikdy nekončí.

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2013/2014 - KE STAŽENÍ ZDE

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 - KE STAŽENÍ ZDE