Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2022/2023 - KE STAŽENÍ ZDE

 

   Základní umělecká škola v Bílovci je subjektem významně ovlivňujícím kulturní a uměleckou úroveň města a okolí. Kromě vzdělávání v uměleckých oborech organizuje ročně několik desítek kulturních akcí, které mohou být považovány za nehmotné bohatství jeho občanů. Přitom působení na žáka nekončí u něj samotného. Dítě bezesporu na ZUŠce osobnostně roste, kultivuje své vidění světa tvůrčí činností a v místě prostoupeném uměním. Stává se citlivějším člověkem a působí dále do rodiny a na své vrstevníky.

    Ve městě je vliv zdejší umělecké školy na řadu školních i mimoškolních aktivit patrný i tehdy, když je neorganizuje. Tím se podtrhuje její sjednocující a všeprostupující charakter - jejími žáky jsou děti ze všech druhů a úrovní škol, své schopnosti a dovednosti pak uplatňují doslova všude, kam přijdou.

   Dobrou školu nedělají výsledky v soutěžích. Hlavní potenciál školy je ukrytý v samotných pedagogických pracovnících, a to je oblast, kde hledání cest k udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb nikdy nekončí.

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2021/2022 - KE STAŽENÍ ZDE