Hlavní stránka / Odešel Zdeněk Jakůbek

Odešel Zdeněk Jakůbek

Dne 31. května 2016 nás navždy opustil pan Mgr. Zdeněk Jakůbek, učitel a později také ředitel Zvláštní školy v Bílovci a zároveň jedna z významných osobností města.

V Bílovci byl veřejně znám, jako velmi pracovitý, iniciativní a tvůrčí člověk s výrazným a nezaměnitelně osobitým charismatem. Ve školním roce 1969/1970 zakládal výtvarný obor v LŠU Bílovec (dnes ZUŠ), který téměř dvě desetiletí se zaujetím externě vyučoval. Jeho hodiny byly naplněny příjemnou, veselou i humornou atmosférou, promyšlenými činnostmi s důrazem na zdokonalování technik především kresby a malby i nejrůznějších jiných výtvarných projevů. Vychoval řadu žáků, kteří se v životě i profesně uplatnili v různých oborech výtvarného zaměření. Mnozí vystudovali umělecko-průmyslové školy, architekturu i Akademii výtvarných umění. Ve škole každoročně spoluorganizoval a vedl týdenní srpnová soustředění výtvarného oboru a dechového orchestru, ze kterých mají bývalí žáci jistě mnoho pěkných zážitků a vzpomínek. Jeho výtvarně tvůrčí a propagační práce znali všichni občané. Setkání a posezení s ním bylo vždy příjemným a veselým zážitkem.

 

 

Ze srdce Tímto děkujeme, za krásné pracovní soužití i vzájemná přátelství.

S úctou k naší osobnosti a zakladateli výtvarného oboru v LŠU Bílovec.

 

Budeš nám moc chybět Zdenečku! Čest Tvé památce.

Jaromír Hub a kolegové ZUŠ Bílovec