Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Hlavní stránka / Hudební nauka, výtvarka, orchestr, sbor a kolektivní hra opět prezenčně

Hudební nauka, výtvarka, orchestr, sbor a kolektivní hra opět prezenčně

Od pondělí 24. 5. 2021 končí distanční výuka a můžeme se potkat naživo!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 17. 5. 2021 mimořádné opatření, ve kterém uvádí podmínky, za kterých je možná kolektivní výuka v ZUŠ.

 

Školy mohou otevřít pro všechny otestované žáky, kteří doloží čestné prohlášení zákonných zástupců o testu (ne starším 72 hodin) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 

Pro výuku jednotlivců a kolektivů do 10 žáků není potvrzení o testování povinné.

 

 

 

 

 

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví omezuje provoz základních uměleckých škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole, kteří, s výjimkou konzultace nebo výuky pro nejvýše 10 žáků, nesplňují tyto podmínky:

 

- žák nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19

- (nad 6 let) prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen "viru") nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, nebo

- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba řádná izolace

a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo

 

- doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, (příp. podstoupí preventivní antigenní test), který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,

s negativním výsledkem.

 

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE