Hlavní stránka / ZUŠka pod rouškou

ZUŠka pod rouškou

Naše škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví všech žáků a zaměstnanců, proto i u nás je zapotřebí dodržovat pravidla směřující k omezení přenosu virových a jiných onemocnění.

Řídíme se platnou legislativou, aktuálními nařízeními vlády ČR a ministerstev a hlavně vlastním zdravým rozumem. Proto vás tímto žádáme o následující spolupráci:

 
- vstup do školy je omezen pouze pro žáky, u těch nejmenších akceptujeme doprovod na nejnutnější dobu
- platí zvýšený hygienický standard, důsledná osobní hygiena a dezinfekce rukou hned po vstupu do budovy školy
- vstup a přítomnost všech osob ve vnitřních prostorách školy je povolen pouze s nasazenou ochranou nosu a úst zabraňující šíření kapének. Tuto je možné sejmout pouze pro účel hry na dechový hudební nástroj a při zpěvu
- v rámci prevence minimalizujeme pohyb ve společných prostorách
- omezujeme hromadné akce a pořádání koncertů, zrušili jsme "čekárnu pro rodiče" v zádveří
- prosíme vás, abyste své děti vybavili dostatečným počtem roušek a sáčkem na uložení
- sledujte aktuální informace v rámci epidemiologické situace a říďte se prosím doporučeními a pokyny odborníků a kompetentních úřadů
 
Upozorňujeme, že všechny osoby vstupující do budovy školy, mohou být podrobeny měřením tělesné teploty bezkontaktním teploměrem (měří se přiložením k čelu) pověřenými osobami. Pokud by naměřená teplota přesáhla akceptovatelnou hodnotu nebo vstupující vykazuje příznaky onemocnění, vstup ani pobyt v prostorách školy nebude umožněn.

Děkujeme za pochopení.
 
 
Mgr. Ondřej Langr, ředitel
 
Aktualizováno 18. 9. 2020