Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Hlavní stránka / Slavnostní zahájení nového školního roku 1. 9. 2016

Slavnostní zahájení nového školního roku 1. 9. 2016

Čas prázdnin se pomalu naplňuje a my se těšíme na setkání v koncertním sále naší školy, kde ve čtvrtek 1. září od 13 hodin obdržíte informace ke vzdělávání v ZUŠ, bude možné si prohlédnout školu a hlavně domlouvat rozvrh hodin s konkrétními učiteli. Věříme, že této příležitosti využijete, obvykle se volné termíny rychle plní.

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme pár posledních volných míst ve výtvarném oboru. Také nás čeká několik příjemných novinek. Především se týkají výtvarného oboru, který se v průběhu prvního pololetí bude stěhovat do nových prostor - bývalé knihovny na Ostravské ulici. Vznikne tím mimořádný prostor pro naše mladé výtvarníky. Pobočka bude velmi dobře dostupná, zkrátí cestu žákům ZŠ TGM a studenti GMK mohou přejít doslova v papučích : ) Nachází se cca 400 m od hlavní budovy, přímo u autobusové zastávky Beseda.

Kvůli stále probíhajícím stavebním úpravam však "výtvarka" začne v září, oproti původním plánům, na stávajícím místě v hlavní budově na Pivovarské ulici. Ovšem to největší překvapení, které odhalíme na slavnostním zahájení, je v osobě nového učitele.

 

Všem nově přijatým i nepřijatým uchazečům byla odeslána zpráva na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Následovala informace k platbě školného generovaná školním informačním systémem. Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nedorazila dokonce července, informujte nás prosím na e-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Školné je třeba uhradit nejpozději do 15. 9. 2016, v opačném případě bude místo nabídnuto dalším zájemcům o vzdělávání. Děkujeme za pochopení.

 

Ustanovit rozvrh hodin pro 300 žáků (z toho 222 individuálních rozvrhů) a jejich učitele je velmi náročnou procedurou, snažíme se hledat optimální řešení pro všechny, jak jen to je možné. Vzájemnou domluvou řešíme složité týdenní programy, často i dojíždění žáků ze vzdálenějších míst a naplnění povinností souvisejícíh s výukou v ZUŠ (např. docházka do hodin Hudební nauky či Komorní hry). Jistě chápete, že v tak obrovském množství není možné každého zcela uspokojit. Děkujeme za vstřícnost, se kterou vyjednáváte podrobnosti výuky v dostatečném předstihu.

 

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKY - klikněte zde 

 

ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU - klikněte zde

 

Děkuji za trpělivou práci všem učitelům, ale také nepedagogickým zaměstnancům školy, kteří společně vytvářejí podmínky pro úspěšné vzdělávání vašich dětí v základní umělecké škole.

Rodičům patří velký dík za podporu svých dětí při vzdělávání v ZUŠce.

 

Žijeme ve společenství, v němž je možné poznávat krásy umění, vzdělávat se, posouvat hranice vlastní i druhých, společně tvořit, prožívat a obohacovat se. Je to velký dar a důvod k radosti. Přeji nám všem, abychom prožívali tuto radost naplno.

 

V Bílovci 10. 8. 2016           Mgr. Ondřej Langr, ředitel