Hlavní stránka / Talentové zkoušky, výtvarný obor

Talentové zkoušky, výtvarný obor

Zápis do školního roku 2019/2020, termín 3. 6. 2019.

3. června 2019 do 16 do 18 hodin v ateliéru ZUŠ Bílovec, Ostravská 484 (bývalá knihovna).

 

Uchazeč předloží vlastní domácí práce a v rámci vyučovací hodiny (45 min) vytvoří výtvarné dílo libovolnou nebo určenou technikou na zadané téma.

 

Do přípravného studia jsou přijímány děti od 5 let, které při uměleckém průzkumu prokáží předpoklady ke vzdělávání v ZUŠ. Děti od 7 let jsou přijímány do základního studia po úspěšném vykonání talentové zkoušky. Upozorňujeme, že kapacita školy je limitována a v novém školním roce nebudeme moci vyhovět každému zájemci. Děkujeme za váš zájem.

 

Kromě kvalitního využití volného času dětí pěstuje ZUŠ hodnoty, které žáci zhodnotí ve svém osobním nebo profesním životě. Připravuje také budoucí umělce na jejich uměleckou či pedagogickou dráhu, především však komplexně umělecky vzdělává a vychovává děti v kulturním a estetickém prostředí, jehož součástí se pak stávají. Schopnosti naslouchat, vyjádřit se, spolupracovat a tvořit si žáci ZUŠ prožijí do maximální míry svých možností.

 

Další informace na stránkách školy, na facebookových stránkách školy nebo na telefonní čísle +420 730 548 339.