Hlavní stránka / Výroční členská schůze SPZUŠ

Výroční členská schůze SPZUŠ

Výroční členská schůze SPZUŠ, pondělí 17. října 2022 v 17 hodin v učebně hudební nauky.

Schůze spolku rodičů, který působí při Základní umělecké škole v Bílovci, jehož účelem je podpora činnosti žáků ZUŠ a zejména finančně podporovat aktivity žáků při vystoupeních, soutěžích či jiných kulturních akcích v podobě návštěvy divadla, výstavy, muzea. Spolek se soustřeďuje zejména na aktivity, které nelze finančně podporovat z prostředků školy, např. startovné na soutěžích, které nejsou pořádány MŠMT, cestovné na přehlídky či soutěže, ceny za umístění v soutěžích, dárky pro absolventy či sladké občerstvení při předehrávkách. K tomuto účelu slouží příspěvek rodičů ve výši 150,- Kč na žáka na školní rok. Členská schůze se koná vždy 1x za rok za účelem rekapitulace činnosti spolku v uplynulém školním roce a projednání plánu na probíhající školní rok. Letos pak bude na programu rovněž volba členů orgánů spolku.

 

Program členské schůze:

1. Zahájení

2. Odstoupení předsedkyně a místopředsedkyně z funkce 

(Předsedkyně a místopředsedkyně spolku se z časových důvodů rozhodly odstoupit z funkcí.)

3. Volba předsedy a místopředsedy spolku

(Na funkci předsedkyně bude kandidovat paní Katarína Kovařčíková Vrablová a na funkci místopředsedkyně bude kandidovat paní Andrea Szczypková.)

4. Změna stanov

(Budou upřesněny podmínky vzniku a zániku členství ve spolku a na to navazující usnášeníschopnost členské schůze.)

5. Zpráva o hospodaření

(Přítomní budou seznámeni s hospodařením spolku.)

6. Schválení členského příspěvku na žáka

(Bude navrženo, aby příspěvek na žáka zůstal zachován v dosavadní výši, tj. 150 Kč na žáka za školní rok.)

7. Plánované aktivity

8. Diskuze a dotazy

 

Máte-li jakýkoli dotaz či nápad, neváhejte a přijďte na schůzi. Na schůzi bude přítomen rovněž ředitel školy Mgr. Ondřej Langr.

 

Za SPZUŠ

Martina Hrabovská, předsedkyně

 

 

Těšíme se na vaši návštěvu