Hlavní stránka / Dočkali jsme se! Od 11. května zahajujeme výuku.

Dočkali jsme se! Od 11. května zahajujeme výuku.

V rámci uvolňování krizových opatření vláda rozhodla o možnosti výuky v ZUŠ za splnění specifických podmínek.

Vážení rodiče, milí žáci.

 
Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků ve škole při výuce na základních uměleckých školách. Platí, že výuka může probíhat za dodržení stanovených podmínek:
 
 
 
Podle výše uvedeného usnesení a po poradě pedagogické rady, jsem rozhodl, že výuka bude až do odvolání probíhat na základě dohody učitelů a žáků, resp. zákonných zástupců. Proto bych vás chtěl požádat, abyste co nejdříve svému učiteli oznámili, zda-li máte o výuku za těchto podmínek zájem. E-mailová adresa je příjmení učitele@zusbilovec.cz
 
INDIVIDUÁLNÍ a SKUPINOVÁ VÝUKA od 11. 5. 2020
KOLEKTIVNÍ VÝUKA (Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Výtvarný obor) od 18. 5. 2020
 
 
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
- Všichni žáci i zaměstnanci školy dodržují hygienická nařízení (dezinfekce rukou hned po vstupu do školy (ad.) a nosí ve společných prostorách roušky, při výuce je možné rošku sejmout, pokud bude dodržena minimální vzdálenost 2 metry.
- Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
- Žák bude vzděláván pouze pokud doloží Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ZDE). Pokud nemáte možnost tisku, stačí ruční opis.
 
Až do odvolání bude možná jak výuka distanční tak prezenční. Žák bude hodnocen za celou dobu vzdělávání ve školním roce, postupové zkoušky tímto ruším. Podobu absolutoria projedná učitel s konkrétními žáky.
 
V případě nejasností či dotazů se prosím neváhejte na mě osobně obrátit (reditel@zusbilovec.cz, tel.: 730 548 339)
 
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Ondřej Langr, ředitel 
 
 
 
Těšíme se na vás!
 
 
:)