Hlavní stránka / Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024

Čas prázdnin se naplnil a my se těšíme na setkání v koncertním sále naší školy v pondělí 4. září od 16 hodin. Obdržíte informace ke vzdělávání v ZUŠ, představí se vám pedagogický sbor, bude možné si prohlédnout školu a domlouvat rozvrh hodin s konkrétními učiteli. Věříme, že této příležitosti využijete, obvykle se volné termíny rychle plní

V novém školním roce se budeme těšit z každého dne prezenční výuky. Znovu ožije pěvecký sbor a nejrůznější soubory. Ve výtvarném oboru hledáme cestu, jak uspokojit velký zájem uchazečů.

 
Přijatým i nepřijatým uchazečům byla odeslána zpráva na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce. V září bude následovat informace k platbě školného generovaná školním informačním systémem. Školné je třeba uhradit nejpozději do 15. 9. 2023, v opačném případě bude místo nabídnuto dalším zájemcům o vzdělávání. Děkujeme za pochopení.
 
Ustanovit rozvrh hodin pro 300 žáků (z toho přes 220 individuálních rozvrhů) a jejich učitele je velmi náročnou procedurou, snažíme se hledat optimální řešení pro všechny, jak jen to je možné. Vzájemnou domluvou řešíme složité týdenní programy, často i dojíždění žáků ze vzdálenějších míst a naplnění povinností souvisejícíh s výukou v ZUŠ (např. docházka do hodin Hudební nauky či Komorní hry). Jistě chápete, že v tak obrovském množství není možné každého zcela uspokojit. Děkujeme za vstřícnost, se kterou vyjednáváte podrobnosti výuky v dostatečném předstihu.
 
Skupinovou a individuální výuku dle rozvrhu prosím domlouvejte s konkrétním učitelem.
Startujeme hned od druhého dne 5. 9. 2023, kolektivní výuka hudebního oboru (soubory, sbor, hudební nauka) v týdnu od 11. 9. 2023.

 

ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKY - klikněte zde 

 

ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU - klikněte zde

 

Děkuji za trpělivou práci všem učitelům, ale také nepedagogickým zaměstnancům školy, kteří společně vytvářejí podmínky pro úspěšné vzdělávání vašich dětí v základní umělecké škole.

Rodičům patří velký dík za podporu svých dětí při vzdělávání v ZUŠce.

 

Žijeme ve společenství, v němž je možné poznávat krásy umění, vzdělávat se, posouvat hranice vlastní i druhých, společně tvořit, prožívat a obohacovat se. Je to velký dar a důvod k radosti. Přeji nám všem, abychom prožívali tuto radost naplno.

 

V Bílovci 25. 8. 2023           Mgr. Ondřej Langr, ředitel