Hlavní stránka / Zapojili jsme se do projektu

Zapojili jsme se do projektu

Naše škola se zapojila do projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

Naší škole projekt přináší vybavení v podobě dvou interaktivních dataprojektorů s moderními tabulemi (pro výuku Hudební nauky a výtvarného oboru), dechové nástroje pro začínající klarinetisty, špičkový digitální harmonizér a klávesové kombo, bezdrátové mikrofony a videokameru. Věříme, že s tímto zařízením budeme již brzy pracovat s našimi žáky a výuka tak pro ně bude zase o něco atraktivnější.

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali zástupcům Moravskoslezského kraje, zejména Ing. Janě Trombíkové a Ing. Martinu Pacltovi, kteří na projektu usilovně pracují a tím pomáhají naší škole dosáhnout na mimorozpočtové finanční zdroje přinášející našim žákům významný užitek.