Kontakty

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Pivovarská 124, 743 01 Bílovec

IČO: 62330276                 mapa

RED_IZO: 600004058

ID datové schránky: 2d6fwtf

číslo účtu: 18139801/0100

el. podatelna: (.pdf do 20 MB)

zusbc@po-msk.cz 

 

Mgr. Ondřej Langr, ředitel

Telefon: +420 556 413 500

Mobil: +420 730 548 339

E-mail: reditel@zusbilovec.cz

 

Blanka Zwingerová

finanční referentka/hospodářka

Telefon: +420 607 257 481

E-mail: info@zusbilovec.cz

 

Hlavní budova na Pivovarské ulici

 

Další místo poskytovaného

vzdělávání: VÝTVARNÝ OBOR

Ostravská 484/4, Bílovec

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Školní informační systém

 

Hlavní stránka / Zapůjčíme pianino

Zapůjčíme pianino

Naše škola je vybavena celou řadou kvalitních nástrojů k zapůjčení, včetně pianina. Podmínky zapůjčení naleznete v tomto článku.

Zapůjčení hudebního nástroje

 

HUDEBNÍ NÁSTROJ

cena/měsíc (v Kč)

září - červen

červenec - srpen

sleva 50%

pro žáky do 3. ročníku
I. stupně (včetně)

housle, akordeon, basová kytara

80

0

40

trumpeta, pozoun, příčná flétna

100

0

50

klarinet, saxofon

120

0

60

tuba, baryton

80

0

-

klavír (bez stěhování a ladění)

200

0

-

kontrabas (vč. smyčce a obalu)

160

0

-

 

Pro účely kolektivní hry se půjčovné nestanovuje. Finanční prostředky z půjčovného jsou určeny na opravu a údržbu nástrojů. Poplatek je splatný do konce října.

Žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen o zapůjčený hudební nástroj pečovat, aby nevznikla škoda, zavazuje se, že jej nebude zapůjčovat třetí osobě a používat k jiným účelům, než ke kterému mu byl zapůjčen, provádět na nástroji žádné úpravy a vrátí ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení v časovém úseku vymezeném dobou zapůjčení. Dojde-li přesto k poškození nebo nadměrnému opotřebení nebo zneužití nástroje třetí osobou, nahradí vzniklou škodu. Případnou opravu nástroje zajišťuje výhradně škola. Při ztrátě nástroje dohodne žák nebo jeho zákonný zástupce písemnou formou náhradu škody uhrazením pořizovací ceny nástroje, pokud se s ředitelem školy nedohodne jinak.

Žák nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje, že zapůjčený hudební nástroj vydá škole i před uplynutím doby, na níž byl zapůjčen, jestliže bude s nástrojem nesprávně zacházeno nebo jestliže o vrácení nástroje škola požádá.

 

AKTUÁLNĚ: